User Tools

Site Tools


2423--13370-j-liusbreza-la-gi

13370 Júliusbreza
Tên
Tên Júliusbreza
Tên chỉ định 1998 VF
Phát hiện
Ngày phát hiện 7 tháng 11 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1934927
Bán trục lớn (a) 2.1920404 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7678966 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6161842 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.25 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.68134°
Kinh độ (Ω) 51.29451°
Acgumen (ω) 245.73982°
Độ bất thường trung bình (M) 28.93731°

13370 Júliusbreza là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1185.4173123 ngày (3.25 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2423--13370-j-liusbreza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)