User Tools

Site Tools


2424--13701-roquebrune-la-gi

Roquebrune
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13701
Đặt tên theo Roquebrune-sur-Argens
Tên thay thế 1998 OR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9210898
Viễn điểm quỹ đạo 2.6198458
Độ lệch tâm 0.1538793
Chu kỳ quỹ đạo 1249.6012123
Độ bất thường trung bình 209.17922
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60441
Kinh độ của điểm nút lên 233.13532
Acgumen của cận điểm 188.25739
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

13701 Roquebrune (1998 OR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13701 Roquebrune
2424--13701-roquebrune-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)