User Tools

Site Tools


2425--14014-m-nchhausen-la-gi

14014 Münchhausen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1951.2682675 ngày (5.34 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
2425--14014-m-nchhausen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)