User Tools

Site Tools


2426--14339-knorre-la-gi

14339 Knorre (tên chỉ định: 1983 GU) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 10 tháng 4 năm 1983. Nó được đặt theo tên the Knorre family of astronomers, including Viktor Knorre.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14339 Knorre
2426--14339-knorre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)