User Tools

Site Tools


2427--15448-siegwarth-la-gi

Siegwarth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15448
Tên thay thế 1998 XT21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6232409
Viễn điểm quỹ đạo 2.7129567
Độ lệch tâm 0.0168127
Chu kỳ quỹ đạo 1591.8468435
Độ bất thường trung bình 0.98676
Độ nghiêng quỹ đạo 2.52085
Kinh độ của điểm nút lên 272.55279
Acgumen của cận điểm 252.29080
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15448 Siegwarth (1998 XT21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15448 Siegwarth
2427--15448-siegwarth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)