User Tools

Site Tools


2429--11039-raynal-la-gi

Raynal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11039
Đặt tên theo Guillaume Thomas François Raynal
Tên thay thế 1989 GH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6920043
Viễn điểm quỹ đạo 3.0765233
Độ lệch tâm 0.0666581
Chu kỳ quỹ đạo 1789.1671298
Độ bất thường trung bình 181.94513
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78573
Kinh độ của điểm nút lên 339.60171
Acgumen của cận điểm 10.84915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11039 Raynal (1989 GH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11039 Raynal
2429--11039-raynal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)