User Tools

Site Tools


2432--11844-ostwald-la-gi

11844 Ostwald là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2071.6193330 ngày (5.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2432--11844-ostwald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)