User Tools

Site Tools


2433--12059-du-ch-telet-la-gi

12059 du Châtelet (tên chỉ định: 1998 ED14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 1 tháng 3 năm 1998. Nó được đặt theo tên Émilie du Châtelet, an 18th-century French nhà toán học, physicist, và author.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2433--12059-du-ch-telet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)