User Tools

Site Tools


2434--12239-carolinakou-la-gi

Carolinakou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12239
Tên thay thế 1988 CN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1321740
Viễn điểm quỹ đạo 2.9787500
Độ lệch tâm 0.1656405
Chu kỳ quỹ đạo 1492.1159082
Độ bất thường trung bình 11.38277
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46263
Kinh độ của điểm nút lên 219.24848
Acgumen của cận điểm 253.44991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12239 Carolinakou (1988 CN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12239 Carolinakou
2434--12239-carolinakou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)