User Tools

Site Tools


2435--12433-barbieri-la-gi

Barbieri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12433
Tên thay thế 1996 AF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9867101
Viễn điểm quỹ đạo 3.2582741
Độ lệch tâm 0.2424343
Chu kỳ quỹ đạo 1551.2068238
Độ bất thường trung bình 355.16484
Độ nghiêng quỹ đạo 6.07293
Kinh độ của điểm nút lên 215.44766
Acgumen của cận điểm 220.85268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12433 Barbieri (1996 AF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12433 Barbieri
2435--12433-barbieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)