User Tools

Site Tools


2437--12860-turney-la-gi

Turney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12860
Tên thay thế 1998 KT32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1056622
Viễn điểm quỹ đạo 2.7192038
Độ lệch tâm 0.1271624
Chu kỳ quỹ đạo 1368.6150638
Độ bất thường trung bình 200.07548
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77327
Kinh độ của điểm nút lên 42.16948
Acgumen của cận điểm 247.50969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12860 Turney (1998 KT32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12860 Turney
2437--12860-turney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)