User Tools

Site Tools


2438--13122-drava-la-gi

Drava
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13122
Đặt tên theo Drava
Tên thay thế 1994 CV9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0541762
Viễn điểm quỹ đạo 2.5931094
Độ lệch tâm 0.1159673
Chu kỳ quỹ đạo 1293.7563212
Độ bất thường trung bình 270.16900
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59729
Kinh độ của điểm nút lên 141.95831
Acgumen của cận điểm 121.78876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

13122 Drava (1994 CV9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Drava, a major tributary thuộc Danube.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13122 Drava
2438--13122-drava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)