User Tools

Site Tools


2439--13376-dunphy-la-gi

Dunphy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ian P. Griffin
Nơi khám phá Cocoa, Florida
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13376
Tên thay thế 1998 VO32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2642584
Viễn điểm quỹ đạo 3.0297342
Độ lệch tâm 0.1445933
Chu kỳ quỹ đạo 1572.9989487
Độ bất thường trung bình 170.04900
Độ nghiêng quỹ đạo 9.53918
Kinh độ của điểm nút lên 304.67545
Acgumen của cận điểm 3.80853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

13376 Dunphy (1998 VO32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1998 bởi Ian P. Griffin ở Cocoa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13376 Dunphy
2439--13376-dunphy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)