User Tools

Site Tools


2440--13704-aletesi-la-gi

Aletesi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13704
Tên thay thế 1998 PA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6754365
Viễn điểm quỹ đạo 3.4318789
Độ lệch tâm 0.1238584
Chu kỳ quỹ đạo 1949.0767954
Độ bất thường trung bình 202.72254
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62577
Kinh độ của điểm nút lên 238.61780
Acgumen của cận điểm 197.33433
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

13704 Aletesi (1998 PA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1998 bởi L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13704 Aletesi
2440--13704-aletesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)