User Tools

Site Tools


2441--14016-steller-la-gi

Steller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst và C. Pollas
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14016
Đặt tên theo Georg Wilhelm Steller
Tên thay thế 1994 BJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9259909
Viễn điểm quỹ đạo 3.2135871
Độ lệch tâm 0.0468430
Chu kỳ quỹ đạo 1964.5415529
Độ bất thường trung bình 161.96119
Độ nghiêng quỹ đạo 8.46324
Kinh độ của điểm nút lên 275.91035
Acgumen của cận điểm 286.36353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

14016 Steller (1994 BJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1994 bởi E. W. Elst và C. Pollas ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14016 Steller
2441--14016-steller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)