User Tools

Site Tools


2442--14342-iglika-la-gi

Iglika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Ivanova và V. Shkodrov
Nơi khám phá Smolyan
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14342
Tên thay thế 1984 SL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8949239
Viễn điểm quỹ đạo 3.5695903
Độ lệch tâm 0.3064621
Chu kỳ quỹ đạo 1649.6081150
Độ bất thường trung bình 69.37773
Độ nghiêng quỹ đạo 9.71067
Kinh độ của điểm nút lên 157.13840
Acgumen của cận điểm 229.22292
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

14342 Iglika (1984 SL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1984 bởi V. Ivanova và V. Shkodrov ở Smolyan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14342 Iglika
2442--14342-iglika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)