User Tools

Site Tools


2443--14702-benclark-la-gi

Benclark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá ngày 7 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6737891
Viễn điểm quỹ đạo 3.2879893
Độ lệch tâm 0.1030230
Chu kỳ quỹ đạo 1879.8240004
Độ bất thường trung bình 62.20514
Độ nghiêng quỹ đạo 10.04245
Kinh độ của điểm nút lên 199.71773
Acgumen của cận điểm 106.03663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

14702 Benclark (2000 AY242) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 2000 bởi Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14702 Benclark
2443--14702-benclark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)