User Tools

Site Tools


2444--15072-landolt-la-gi

Landolt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. M. Motl và W. R. Cooney, Jr.
Nơi khám phá Baton Rouge
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15072
Tên thay thế 1999 BS12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0580403
Viễn điểm quỹ đạo 2.7211729
Độ lệch tâm 0.1387535
Chu kỳ quỹ đạo 1349.2363322
Độ bất thường trung bình 311.14646
Độ nghiêng quỹ đạo 5.10308
Kinh độ của điểm nút lên 221.54850
Acgumen của cận điểm 123.22997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15072 Landolt (1999 BS12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1999 bởi P. M. Motl và W. R. Cooney, Jr. ở Baton Rouge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15072 Landolt
2444--15072-landolt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)