User Tools

Site Tools


2445--15452-ibramohammed-la-gi

Ibramohammed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15452
Tên thay thế 1998 XL52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2518946
Viễn điểm quỹ đạo 2.6494094
Độ lệch tâm 0.0811039
Chu kỳ quỹ đạo 1401.2669633
Độ bất thường trung bình 172.69892
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28240
Kinh độ của điểm nút lên 29.59193
Acgumen của cận điểm 57.77117
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15452 Ibramohammed (1998 XL52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15452 Ibramohammed
2445--15452-ibramohammed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)