User Tools

Site Tools


2446--15849-billharper-la-gi

Billharper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15849
Tên thay thế 1995 YM10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7348082
Viễn điểm quỹ đạo 3.1728594
Độ lệch tâm 0.0741496
Chu kỳ quỹ đạo 1854.2893266
Độ bất thường trung bình 10.03412
Độ nghiêng quỹ đạo 2.37565
Kinh độ của điểm nút lên 162.91494
Acgumen của cận điểm 106.20007
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15849 Billharper (1995 YM10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15849 Billharper
2446--15849-billharper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)