User Tools

Site Tools


2448--11040-wundt-la-gi

Wundt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11040
Đặt tên theo Wilhelm Wundt
Tên thay thế 1989 RG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8038081
Viễn điểm quỹ đạo 2.6825211
Độ lệch tâm 0.1958646
Chu kỳ quỹ đạo 1227.1287488
Độ bất thường trung bình 216.85048
Độ nghiêng quỹ đạo 0.91780
Kinh độ của điểm nút lên 60.15400
Acgumen của cận điểm 263.16898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

11040 Wundt (1989 RG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11040 Wundt
2448--11040-wundt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)