User Tools

Site Tools


2449--11203-danielbetten-la-gi

Danielbetten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11203
Tên thay thế 1999 FV26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9956753
Viễn điểm quỹ đạo 2.6160523
Độ lệch tâm 0.1345216
Chu kỳ quỹ đạo 1278.9362434
Độ bất thường trung bình 126.63980
Độ nghiêng quỹ đạo 4.26311
Kinh độ của điểm nút lên 75.33168
Acgumen của cận điểm 222.65929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11203 Danielbetten (1999 FV26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11203 Danielbetten
2449--11203-danielbetten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)