User Tools

Site Tools


2450--11413-catanach-la-gi

Catanach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11413
Tên thay thế 1999 JG21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9780854
Viễn điểm quỹ đạo 2.6520758
Độ lệch tâm 0.1455652
Chu kỳ quỹ đạo 1286.6119733
Độ bất thường trung bình 28.43849
Độ nghiêng quỹ đạo 3.74124
Kinh độ của điểm nút lên 31.92800
Acgumen của cận điểm 1.95534
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11413 Catanach (1999 JG21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11413 Catanach
2450--11413-catanach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)