User Tools

Site Tools


2451--11666-bracker-la-gi

Bracker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11666
Tên thay thế 1997 MD8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0205423
Viễn điểm quỹ đạo 2.7928793
Độ lệch tâm 0.1604549
Chu kỳ quỹ đạo 1363.7484596
Độ bất thường trung bình 98.58147
Độ nghiêng quỹ đạo 1.36147
Kinh độ của điểm nút lên 188.55032
Acgumen của cận điểm 336.31351
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11666 Bracker (1997 MD8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 6 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11666 Bracker
2451--11666-bracker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)