User Tools

Site Tools


2452--12061-alena-la-gi

Alena
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Stafford
Nơi khám phá Zeno Observatory
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12061
Tên thay thế 1998 FQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8399397
Viễn điểm quỹ đạo 2.7157015
Độ lệch tâm 0.1922368
Chu kỳ quỹ đạo 1255.6763547
Độ bất thường trung bình 249.89701
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88446
Kinh độ của điểm nút lên 23.65983
Acgumen của cận điểm 279.49307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12061 Alena (1998 FQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1998 bởi T. Stafford ở Zeno Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12061 Alena
2452--12061-alena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)