User Tools

Site Tools


2453--12240-droste-h-lshoff-la-gi

12240 Droste-Hülshoff
Tên
Tên Droste-Hülshoff
Tên chỉ định 1988 PG2
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 13 tháng 8 năm 1988
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2206300
Bán trục lớn (a) 2.3473865 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8294826 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8652904 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.60 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.03728°
Kinh độ (Ω) 133.32575°
Acgumen (ω) 255.72823°
Độ bất thường trung bình (M) 142.80430°

12240 Droste-Hülshoff là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1313.6369048 ngày (3.60 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
2453--12240-droste-h-lshoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)