User Tools

Site Tools


2454--12435-sudachi-la-gi

12435 Sudachi (tên chỉ định: 1996 BX) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 17 tháng 1 năm 1996. Nó được đặt theo tên sudachi, a small green citrus fruit native to Japan.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12435 Sudachi
2454--12435-sudachi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)