User Tools

Site Tools


2455--12617-angelusilesius-la-gi

12617 Angelusilesius (tên chỉ định: 5568 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 17 tháng 10 năm 1960. Nó được đặt theo tên Angelus Silesius, a German mystic và poet of the 17th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12617 Angelusilesius
2455--12617-angelusilesius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)