User Tools

Site Tools


2456--12861-wacker-la-gi

Wacker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12861
Tên thay thế 1998 KW33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2714667
Viễn điểm quỹ đạo 2.8806171
Độ lệch tâm 0.1182338
Chu kỳ quỹ đạo 1510.1768300
Độ bất thường trung bình 42.84974
Độ nghiêng quỹ đạo 0.92808
Kinh độ của điểm nút lên 144.58709
Acgumen của cận điểm 214.83348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12861 Wacker (1998 KW33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12861 Wacker
2456--12861-wacker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)