User Tools

Site Tools


2457--13123-tyson-la-gi

Tyson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13123
Đặt tên theo Neil deGrasse Tyson
Tên thay thế 1994 KA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7188550
Viễn điểm quỹ đạo 2.9987684
Độ lệch tâm 0.2713047
Chu kỳ quỹ đạo 1323.2391262
Độ bất thường trung bình 234.38473
Độ nghiêng quỹ đạo 23.31546
Kinh độ của điểm nút lên 68.98578
Acgumen của cận điểm 251.60373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

13123 Tyson (1994 KA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 5 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Neil deGrasse Tyson, astrophysicist và director thuộc Hayden Planetarium.[1]

  1. ^ “Neil deGrasse Tyson”. Special Libraries Association. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2009. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13123 Tyson
2457--13123-tyson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)