User Tools

Site Tools


2458--14024-procol-harum-la-gi

Procol Harum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và P. Ghezzi
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14024
Đặt tên theo Procol Harum
Tên thay thế 1994 RZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8769599
Viễn điểm quỹ đạo 3.2282773
Độ lệch tâm 0.2646924
Chu kỳ quỹ đạo 1489.6262428
Độ bất thường trung bình 103.14477
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44302
Kinh độ của điểm nút lên 342.22940
Acgumen của cận điểm 45.03099
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

14024 Procol Harum (1994 RZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1994 bởi P. Sicoli và P. Ghezzi ở Sormano. Nó được đặt theo tên British rock band Procol Harum.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14024 Procol Harum
2458--14024-procol-harum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)