User Tools

Site Tools


2459--14346-zhilyaev-la-gi

Zhilyaev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14346
Tên thay thế 1985 QG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6796829
Viễn điểm quỹ đạo 3.6474719
Độ lệch tâm 0.1529580
Chu kỳ quỹ đạo 2055.2569534
Độ bất thường trung bình 14.05428
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66057
Kinh độ của điểm nút lên 66.70858
Acgumen của cận điểm 282.73197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

14346 Zhilyaev (1985 QG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được N. S. Chernykh phát hiện vào ngày 23 tháng 8, năm 1985 ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Boris Ephimovich Zhilyaev - nhà thiên văn học Liên Xô/Ukraina.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14346 Zhilyaev
2459--14346-zhilyaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)