User Tools

Site Tools


2460--14708-slaven-la-gi

Slaven
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14708
Tên thay thế 2000 CU26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7164876
Viễn điểm quỹ đạo 2.7586500
Độ lệch tâm 0.2328783
Chu kỳ quỹ đạo 1222.5398449
Độ bất thường trung bình 294.31437
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30771
Kinh độ của điểm nút lên 169.86701
Acgumen của cận điểm 188.11299
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

14708 Slaven (2000 CU26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14708 Slaven
2460--14708-slaven-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)