User Tools

Site Tools


2461--15076-joellewis-la-gi

Joellewis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15076
Tên thay thế 1999 BL25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1479453
Viễn điểm quỹ đạo 2.8177025
Độ lệch tâm 0.1348781
Chu kỳ quỹ đạo 1428.9508377
Độ bất thường trung bình 328.39949
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64259
Kinh độ của điểm nút lên 168.99141
Acgumen của cận điểm 123.81202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15076 Joellewis (1999 BL25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15076 Joellewis
2461--15076-joellewis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)