User Tools

Site Tools


2462--15460-manca-la-gi

Manca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 25 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15460
Đặt tên theo Francesco Manca
Tên thay thế 1998 YD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6555772
Viễn điểm quỹ đạo 3.1590634
Độ lệch tâm 0.0865894
Chu kỳ quỹ đạo 1810.6635408
Độ bất thường trung bình 358.75689
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28852
Kinh độ của điểm nút lên 92.47055
Acgumen của cận điểm 322.19265
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

15460 Manca (1998 YD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 12 năm 1998 bởi A. Boattini và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15460 Manca
2462--15460-manca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)