User Tools

Site Tools


2463--15851-chrisfleming-la-gi

Chrisfleming
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15851
Tên thay thế 1996 AD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2973322
Viễn điểm quỹ đạo 3.0640714
Độ lệch tâm 0.1430109
Chu kỳ quỹ đạo 1603.1390174
Độ bất thường trung bình 193.22093
Độ nghiêng quỹ đạo 12.18088
Kinh độ của điểm nút lên 293.15488
Acgumen của cận điểm 303.06170
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15851 Chrisfleming (1996 AD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1996, bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15851 Chrisfleming
2463--15851-chrisfleming-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)