User Tools

Site Tools


2464--10872-vacul-k-la-gi

10872 Vaculík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1479.6123596 ngày (4.05 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2464--10872-vacul-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)