User Tools

Site Tools


2465--11041-fechner-la-gi

Fechner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11041
Đặt tên theo Gustav Fechner
Tên thay thế 1989 SH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1377326
Viễn điểm quỹ đạo 2.6237840
Độ lệch tâm 0.1020791
Chu kỳ quỹ đạo 1341.7493318
Độ bất thường trung bình 10.76298
Độ nghiêng quỹ đạo 6.79264
Kinh độ của điểm nút lên 165.48180
Acgumen của cận điểm 226.29431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11041 Fechner (1989 SH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11041 Fechner
2465--11041-fechner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)