User Tools

Site Tools


2466--11206-bibee-la-gi

Bibee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11206
Tên thay thế 1999 FR29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2251421
Viễn điểm quỹ đạo 3.0544179
Độ lệch tâm 0.1570729
Chu kỳ quỹ đạo 1566.5708404
Độ bất thường trung bình 91.10140
Độ nghiêng quỹ đạo 7.45979
Kinh độ của điểm nút lên 59.81830
Acgumen của cận điểm 73.47288
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11206 Bibee (1999 FR29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11206 Bibee
2466--11206-bibee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)