User Tools

Site Tools


2467--11414-allanchu-la-gi

Allanchu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11414
Tên thay thế 1999 JU26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0716555
Viễn điểm quỹ đạo 2.6345191
Độ lệch tâm 0.1196011
Chu kỳ quỹ đạo 1318.4252158
Độ bất thường trung bình 124.38370
Độ nghiêng quỹ đạo 0.91188
Kinh độ của điểm nút lên 53.12586
Acgumen của cận điểm 237.30136
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

11414 Allanchu (1999 JU26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11414 Allanchu
2467--11414-allanchu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)