User Tools

Site Tools


2468--11667-testa-la-gi

Testa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11667
Tên thay thế 1997 UB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9595782
Viễn điểm quỹ đạo 2.6789692
Độ lệch tâm 0.1550897
Chu kỳ quỹ đạo 1290.1090422
Độ bất thường trung bình 77.26999
Độ nghiêng quỹ đạo 4.75884
Kinh độ của điểm nút lên 32.18982
Acgumen của cận điểm 261.55827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11667 Testa (1997 UB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1997 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11667 Testa
2468--11667-testa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)