User Tools

Site Tools


2469--11847-winckelmann-la-gi

Winckelmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11847
Tên thay thế 1988 BY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4959059
Viễn điểm quỹ đạo 2.8484725
Độ lệch tâm 0.0659696
Chu kỳ quỹ đạo 1595.5089614
Độ bất thường trung bình 202.65507
Độ nghiêng quỹ đạo 10.23056
Kinh độ của điểm nút lên 329.40706
Acgumen của cận điểm 208.86639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11847 Winckelmann (1988 BY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11847 Winckelmann
2469--11847-winckelmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)