User Tools

Site Tools


2470--12064-guiraudon-la-gi

Guiraudon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12064
Tên thay thế 1998 FZ15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3861129
Viễn điểm quỹ đạo 2.7579023
Độ lệch tâm 0.0722761
Chu kỳ quỹ đạo 1506.6306816
Độ bất thường trung bình 334.91373
Độ nghiêng quỹ đạo 21.54787
Kinh độ của điểm nút lên 213.58227
Acgumen của cận điểm 202.66360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

12064 Guiraudon (1998 FZ15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12064 Guiraudon
2470--12064-guiraudon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)