User Tools

Site Tools


2471--12241-lefort-la-gi

Lefort
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12241
Tên thay thế 1988 PQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7918158
Viễn điểm quỹ đạo 2.8644076
Độ lệch tâm 0.2303566
Chu kỳ quỹ đạo 1297.4904013
Độ bất thường trung bình 203.83315
Độ nghiêng quỹ đạo 1.69762
Kinh độ của điểm nút lên 89.85978
Acgumen của cận điểm 244.43683
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

12241 Lefort (1988 PQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12241 Lefort
2471--12241-lefort-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)