User Tools

Site Tools


2472--12437-westlane-la-gi

Westlane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12437
Đặt tên theo Westlane Secondary School
Tên thay thế 1996 BN6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4838572
Viễn điểm quỹ đạo 3.5164516
Độ lệch tâm 0.1720902
Chu kỳ quỹ đạo 1898.0770581
Độ bất thường trung bình 303.32193
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02772
Kinh độ của điểm nút lên 73.48942
Acgumen của cận điểm 238.58702
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12437 Westlane (1996 BN6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12437 Westlane
2472--12437-westlane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)