User Tools

Site Tools


2474--12863-whitfield-la-gi

Whitfield
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12863
Tên thay thế 1998 KE48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0501557
Viễn điểm quỹ đạo 2.4865239
Độ lệch tâm 0.0961867
Chu kỳ quỹ đạo 1247.8449112
Độ bất thường trung bình 331.67511
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93083
Kinh độ của điểm nút lên 125.83806
Acgumen của cận điểm 125.29771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12863 Whitfield (1998 KE48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12863 Whitfield
2474--12863-whitfield-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)