User Tools

Site Tools


2475--13125-tobolsk-la-gi

Tobolsk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13125
Đặt tên theo Tobolsk
Tên thay thế 1994 PK5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6672093
Viễn điểm quỹ đạo 2.7009605
Độ lệch tâm 0.0062873
Chu kỳ quỹ đạo 1606.1747783
Độ bất thường trung bình 260.10525
Độ nghiêng quỹ đạo 9.15213
Kinh độ của điểm nút lên 327.94965
Acgumen của cận điểm 148.30578
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13125 Tobolsk (1994 PK5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13125 Tobolsk
2475--13125-tobolsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)