User Tools

Site Tools


2476--13387-irus-la-gi

Irus
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 1998,december 22
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13387
Tên thay thế 1998 YW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7158604
Viễn điểm quỹ đạo 5.7268888
Độ lệch tâm 0.0968163
Chu kỳ quỹ đạo 4357.8844843
Độ bất thường trung bình 327.99120
Độ nghiêng quỹ đạo 7.24237
Kinh độ của điểm nút lên 356.01943
Acgumen của cận điểm 19.12000
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

13387 Irus (1998 YW6) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1998 ở Astronomical Observatory of Farra d'Isonzo tại Farra d'Isonzo, Gorizia, Ý.[1][2]

  1. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)”. Truy cập 26 tháng 10 năm 2015. 
  2. ^ “JPL Small”. Truy cập 26 tháng 10 năm 2015. 
  • The episode of Irus in Book Eighteen of The Odyssey
2476--13387-irus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)