User Tools

Site Tools


2477--14349-nikitamikhalkov-la-gi

Nikitamikhalkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14349
Tên thay thế 1985 UQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8610259
Viễn điểm quỹ đạo 3.6516215
Độ lệch tâm 0.1213939
Chu kỳ quỹ đạo 2146.2968391
Độ bất thường trung bình 312.66164
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71038
Kinh độ của điểm nút lên 124.51263
Acgumen của cận điểm 263.31100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

14349 Nikitamikhalkov (1985 UQ4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1985 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14349 Nikitamikhalkov
2477--14349-nikitamikhalkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)