User Tools

Site Tools


2478--14719-sobey-la-gi

Sobey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14719
Tên thay thế 2000 CB85
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9972974
Viễn điểm quỹ đạo 2.4868834
Độ lệch tâm 0.1091807
Chu kỳ quỹ đạo 1226.2473754
Độ bất thường trung bình 231.54525
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36531
Kinh độ của điểm nút lên 357.68995
Acgumen của cận điểm 73.17471
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

14719 Sobey (2000 CB85) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14719 Sobey
2478--14719-sobey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)